Home Nieuws Week van de Noordzee: 12-16 april: De Noordzee als kraamkamer van de energietransitie

Week van de Noordzee: 12-16 april: De Noordzee als kraamkamer van de energietransitie

Afbeelding met windmolen op zee, platform, buizen
Nieuws
  • Er zijn momenteel 5 grote windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee operationeel die samen een capaciteit van 2,4 gigawatt (GW) hebben en daarmee voorzien in 10% van de Nederlandse elektriciteitsvraag. Tussen 2024 en 2030 is nog eens een groei in geïnstalleerde capaciteit van windparken gepland van 4,5 naar 11,5 GW.
  • Er zijn op de Noordzee zo’n honderd kleine aardgasvelden waar de komende jaren nog gas uit kan worden gewonnen.
  • De totale praktische opslagcapaciteit voor CO2 in gasvelden is berekend op 1678 Mt. Dat is meer dan tien maal de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland.
  • In het pilotproject PosHYdon wordt onderzocht wat er komt kijken bij de productie van waterstof op zee.
  • Een deel van de olie- en gasinfrastructuur kan goed worden hergebruikt voor de productie en het transport van waterstof, voor CO2 -opslag en mogelijk ook voor ondergrondse energieopslag.

Slechts een greep uit de inzichten en thema’s die aan bod komen tijdens de Week van de Noordzee, die EBN organiseert van 12 – 16 april 2021. Jan-Willem van Hoogstraten, CEO EBN: “Als ‘kraamkamer van de energietransitie’ vervult de Noordzee een belangrijke rol op weg naar het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Dat gegeven is lang niet voor iedereen bekend of inzichtelijk. Met de Week van de Noordzee en de Kaart ‘Zicht op energie op de Noordzee’ maken wij, samen met betrokken partners, de strategische en cruciale rol van de Noordzee zichtbaar én bespreken we wat er nodig is om de doelstellingen daadwerkelijk te halen.”

Kaart ‘Zicht op de Noordzee’

De kaart ‘Zicht op energie op de Noordzee’, die EBN lanceert bij de start van de week, biedt inzicht in de huidige en toekomstige energie-oplossingen op de Noordzee en hoe deze met elkaar samenhangen. Windenergie en gaswinning uit kleine velden nemen daarbij een belangrijke plaats in. Daarnaast maakt de kaart inzichtelijk wat de meest voor de hand liggende opties zijn voor hergebruik van olie- en gasinfrastructuur: van de opslag van CO2 en elektrificatie van platforms om de energietransitie te faciliteren en versnellen, tot de productie en het transport van waterstof.