Home Nieuws Studie ‘Athos’ toont haalbaarheid aan: Noordzeekanaalgebied biedt potentieel voor CO2-infrastructuur

Studie ‘Athos’ toont haalbaarheid aan: Noordzeekanaalgebied biedt potentieel voor CO2-infrastructuur

Infographic Athos
Nieuws

Utrecht, 3 oktober 2019. Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel, hebben een haalbaarheidsstudie naar afvang, transport, opslag en hergebruik van CO2 (CCUS, Carbon Capture Utilisation and Storage) in het Noordzeekanaalgebied positief afgerond. In het gebied zijn voldoende mogelijkheden voor het aanleggen van een CO2-infrastructuur met opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee én hergebruik van CO2. In de komende maanden zullen de partijen voor verdere uitwerking van het CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied diverse vervolgstudies uitvoeren.

Vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland hebben Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel een CCUS-haalbaarheidsstudie geïnitieerd. Daaraan hebben zij de naam Athos gegeven, dat staat voor Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Het project Athos maakt deel uit van het geheel aan klimaatprojecten in het Noordzeekanaalgebied.

De haalbaarheidsstudie laat zien dat zo’n CCUS-netwerk technisch realiseerbaar is. Zo is naar voren gekomen dat bedrijven in het Noordzeekanaalgebied het potentieel hebben om in 2030, via CCUS, tot 7,5 MT CO2 per jaar aan uitstoot te reduceren.

Voor opslag van de afgevangen CO2 zijn ruim voldoende lege gasvelden onder de Noordzee aanwezig. Ook heeft de studie uitgewezen dat er geen technische belemmeringen zijn voor het project en geen nieuwe technologieën ontwikkeld hoeven te worden. De CCUS-technologie wordt al wereldwijd toegepast.

Voor hergebruik van CO2 zijn er verschillende initiatieven en plannen in het Noordzeekanaalgebied. Het meest concreet is hergebruik van CO2 in de glastuinbouw, ook zijn er mogelijkheden tot mineralisatie en hergebruik in de vorm van synthetische brandstoffen.

Vervolgstudies
Om te komen tot een concreter projectvoorstel is verder onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de effecten van beleidskeuzes van de Nederlandse overheid op het gebied van CCUS, de route van het CCUS-netwerk, technische specificaties van het systeem, opslaglocaties etc. In de komende maanden zullen Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel hier gezamenlijk aan werken.