Home Nieuws Bas Ebskamp over ‘Zó werkt energie in Nederland’

Bas Ebskamp over ‘Zó werkt energie in Nederland’

Foto van Bas Ebskamp
Achtergrond

29 juni 2021 was het zover: de introductie van ‘Zó werkt energie in Nederland’. Hét standaardwerk over het energiesysteem in Nederland. Samengesteld door 21 partijen in en om het energieveld, onder leiding van De Argumentenfabriek. Wij spraken met Bas Ebskamp, projectleider vanuit De Argumentenfabriek en één van de auteurs van het boek.

Hoe kijk je terug op het maken van het boek?

“Enthousiast en dankbaar. We begonnen met het idee om met een brede coalitie van heel uiteenlopende partijen in en om de energiesector aan de slag te gaan om zo tot een gezaghebbend en neutraal overzicht van het energiesysteem te komen. Dat was best spannend, want die partijen hebben heel verschillende posities en rollen en zijn het ook lang niet altijd met elkaar eens over keuzes in de energietransitie. De gedachte was dat we konden samenwerken vanuit een gedeelde overtuiging: een goed gesprek en goede beslissingen beginnen bij inzicht in de feiten en goed begrip van de werking van het energiesysteem. En dat bleek te werken: we hebben met 21 partners en tientallen andere deskundigen, zoals hoogleraren en experts uit kennisinstellingen, heel prettig samengewerkt aan het toegankelijk maken van een heleboel feiten.”

Waarom is het goed dat er een boek over het energiesysteem in Nederland is?

“Nederland is volop bezig met de energietransitie. En dat wordt steeds zichtbaarder en voelbaarder. Het tempo van die energietransitie gaat komende jaren alleen maar omhoog en dat betekent dat steeds meer mensen er direct – ook professioneel – mee te maken krijgen. De EU heeft net haar doelen voor 2030 fors verhoogd, de energieregio’s hebben zojuist hun eerste regionale energiestrategie afgerond: dit alles betekent dat we concreet aan de slag gaan. Nieuwe windmolenparken en zonnepanelen op daken, nieuwe buizen in de grond voor warmtenetten of waterstof, nieuwe laadinfrastructuur voor steeds meer elektrische auto’s. Huizen isoleren en machines aanpassen om ze op stroom of hernieuwbare gassen te laten draaien. Kortom, tal van beslissingen, groot en klein, met steeds meer maatschappelijke impact. Dat levert heel veel discussie op en dat is goed. Voor al die mensen die meedoen aan die discussies en die beslissingen nemen is het belangrijk om te vertrekken vanuit een stevige, feitelijke basis. Vooral voor degenen die niet jarenlange ervaring hebben met het energiesysteem en nu aan de slag gaan met deze fascinerende, complexe vragen. Die basis willen we met dit boek bieden. Om te gebruiken in opleidingen, voor beleidsonderbouwing, voor onderlinge discussies in de gemeenteraad, en zo verder.”

Wanneer kunnen we een update van het boek verwachten?

“Het energiesysteem verandert, dat is de kern van de energietransitie. Voor de fundamenten van het energiesysteem – beschreven in het boek – gaat dat minder snel dan je op het eerste oog denkt: de maatschappelijke eisen die we stellen, de wettelijke basis onder het systeem en de geldstromen die erin rondgaan, veranderen niet van vandaag op morgen. Hiermee is de informatie in het boek ook niet morgen al achterhaald. Uiteraard willen we ook helder inzicht bieden in de veranderingen in het energiesysteem en is het dus onze ambitie om met de partners binnen afzienbare termijn – bijvoorbeeld een jaar of twee – een update te maken. De energietransitie komt immers op stoom en de behoefte aan actuele, toegankelijke inzichten in het energiesysteem neemt alleen maar toe.”