Home Nieuws Opschaling aardwarmte in warmtenetten

Opschaling aardwarmte in warmtenetten

Nieuws

In opdracht van EBN en Gasunie hebben de onderzoeksbureaus IF Technology, CE Delft en Berenschot een studie uitgevoerd onder de titel ‘Opschaling aardwarmte in warmtenetten’. Uit deze studie blijkt dat er tot zeven keer meer aardwarmte beschikbaar kan worden gemaakt als bij de ontwikkeling van aardwarmteprojecten een ‘play-based portfoliobenadering’ wordt toegepast. Dit kan omdat deze aanpak de kosten en risico’s van aardwarmteprojecten sterk vermindert.

In de studie is gekeken naar de warmtevraag in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw (industriële warmtevraag is nog niet meegenomen). Geconcludeerd wordt dat circa 270 PJ (circa 50%) van deze warmtevraag ingevuld kan worden met een collectieve warmtevoorziening via een warmtenet. Het rapport laat zien dat naar verwachting in 347 gemeentes in Nederland collectieve warmtelevering onderdeel uitmaakt van de verduurzaming. Aardwarmte kan een bron zijn van dergelijke warmtenetten. In de ondergrond is namelijk een enorme hoeveelheid warmte aanwezig. De ontwikkeling hiervan zit in grote delen van Nederland nog in de exploratieve fase.

Door toepassing van de play-based portfoliobenadering kan op maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze steeds meer bekend worden over de ondergrondse potentie en kan de koppeling met de bovengrond worden geoptimaliseerd. De onderzoekers concluderen dan ook dat deze benadering van grote betekenis kan zijn voor de opschaling van aardwarmte in warmtenetten als duurzaam alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving en glastuinbouw.

Lees het rapport hier.