Home Nieuws Noordzeeakkoord gepresenteerd

Noordzeeakkoord gepresenteerd

Extra mijlen voor een gezonde Noordzee
Nieuws

Vandaag heeft het Kabinet het Noordzeeakkoord omarmd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Onder voorzitterschap van Jacques Wallage heeft een groot aantal partijen zo’n anderhalf jaar overleg gevoerd om te komen tot het akkoord. Aan tafel zaten onder meer natuurorganisaties, de visserij, het Rijk en energieorganisaties. Namens EBN nam CEO Jan Willem van Hoogstraten deel aan de onderhandelingen. Hij is verheugd met het resultaat. “De Noordzee heeft een beperkte oppervlakte waar ongelooflijk veel functies samenkomen. Om ook in de toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk met elkaar om te gaan, is samenwerking essentieel om zodoende een goede balans te hebben tussen natuur, visserij en energie. Het Noordzeeakkoord voorziet daarin en laat voldoende ruimte voor elke activiteit binnen het akkoord. Dat geldt ook de energiesector. En dat is ongelooflijk belangrijk omdat een groot deel van de energietransitie op de Noordzee moet worden gerealiseerd.”

Klik hier voor meer informatie over het akkoord.