Home Nieuws Nog veel mogelijkheden in Noordzee

Nog veel mogelijkheden in Noordzee

Nieuws

Utrecht, 10 april 2015. – EBN ziet in Nederland nog tal van mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen voor de winning van olie en gas, zowel op land als op zee. Hoewel voor veel bestaande infrastructuur op zee het einde van haar levensduur in zicht is, bieden nieuwe technieken voldoende mogelijkheden om marginale velden winstgevend te kunnen ontwikkelen – voor zowel het bedrijfsleven als de Nederlandse samenleving – en de levensduur van andere velden te verlengen. Zo blijkt uit de publicatie Focus on Dutch Oil & Gas 2015, waarin EBN kijkt naar de status van de Nederlandse olie- en gasindustrie, ontwikkelingen signaleert en de lange termijn beziet. Samenwerking, transparantie en het investeringsklimaat zijn de belangrijkste items in Focus 2015.

Het zuidelijke gedeelte van de Noordzee is een gebied dat vele, verschillende structuren bevat waarin olie of gas kan voor komen. Op basis van recente studies zouden nieuwe gasvoorkomens kunnen worden ontdekt. Zo heeft EBN een systeem voor seismische karakterisering van ondiep gas ontwikkeld. Hierbij zijn ruim 20 ongeboorde structuren geïdentificeerd met individuele geschatte volumes van tussen de 0,1 en 2,5 BCM aardgas.

Naast het verder ontwikkelen van olie- en gasvoorkomens kunnen ook aan de kostenkant stappen worden gezet. Platforms met minimale installaties kunnen bijvoorbeeld een aanzienlijke vermindering van kosten betekenen, waarbij bijvoorbeeld walk-to-work schepen het aantal helikoptervluchten drastisch verminderen en zo bijdragen aan de reductie van operationele kosten en verhoging van de veiligheid.

De reputatie van aardgas en aardolie in Nederland staat tegelijkertijd onder druk. Er is bezorgdheid in de samenleving over gaswinning en klimaatverandering. De E&P industrie is zich terdege van deze bezorgdheid bewust en zal zich maximaal inspannen om de nadelige effecten van de gaswinning te minimaliseren.