Home Nieuws Nederlandse politiek: Europees klimaatbeleid mag nog steviger

Nederlandse politiek: Europees klimaatbeleid mag nog steviger

De meeste politieke partijen in Nederland zijn voorstander van steviger Europees beleid voor het realiseren van klimaatdoelen, zoals het aanscherpen van het Europese CO2-beprijzing en het invoeren van een Europese CO2-grensheffing. Het verder aanscherpen van de CO2-reductie in lijn met de hogere ambities van de EU vindt eveneens weerklank bij de meeste van de grote partijen. Dit laat de zogeheten Verkiezingskaart zien waarop de energie- en klimaatinzet van de politieke partijen tegen elkaar is afgezet. De kaart is een initiatief van De Argumentenfabriek en Energie Beheer Nederland (EBN).

Maandag 8 februari vindt bij BNR Nieuwsradio een verkiezingsdebat plaats tussen een groot aantal politieke partijen, waarin thema’s uit de Verkiezingskaart aan de orde komen. Dit debat, onder leiding van Maarten Bouwhuis, wordt van 19 tot 20 uur uitgezonden en is vanaf dinsdag ook per podcast te beluisteren.

De Verkiezingskaart laat verder zien dat over de bouwstenen voor een duurzame energievoorziening minder overeenstemming bestaat. Bij VVD en CDA is kernenergie nadrukkelijk onderdeel van de oplossing en verdient het steun van de overheid. Ook de PVV is voor. De linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA zijn tegen. Over het stopzetten van subsidie voor biomassa bij de productie van energie is vrij veel overeenstemming, al verschillen de details. Sluiting van kolencentrales heeft brede steun, maar de timing verschilt wel.

Waterstof

Veel partijen noemen overheidssteun voor waterstof met het oog op een toekomstige duurzame energievoorziening. Hoe de waterstofproductie in Nederland op gang moet komen is minder duidelijk, alleen D66 noemt de route van ‘blauwe waterstof’, waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen bij het maken van waterstof uit gas. GroenLinks en D66 hebben de meest vergaande en concrete ambities voor verdere opschaling van wind op zee.

De meeste partijen willen meer subsidies en betere informatievoorziening vanuit de overheid om de verduurzaming van huizen en gebouwen te stimuleren. Tegelijk leggen partijen ook beperkingen op: de VVD wil een woonlastenneutraal alternatief voor aardgas voordat wijken van het gas af gaan. D66 wil heel terughoudend zijn met hybride ketels en groen gas, terwijl het CDA die hybride ketels juist wil stimuleren.

Een aantal partijen besteedt nadrukkelijk aandacht aan het verdelen van de rekening voor de energietransitie. Het principe van de vervuiler betaalt is – in verschillende bewoordingen – voor veel partijen leidend, zoals bij VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP. VVD en SP benadrukken dat het mkb bij het verdelen van de rekening meer moet worden ontzien.

Energie in cijfers

Het belang van feiten en cijfers neemt een belangrijke plaats in in het energiedebat. In januari heeft EBN voor de vijfde keer de infographic Energie in Cijfers uitgebracht dat het energiesysteem, energiewinning en -verbruik en – dit jaar voor het eerst – de Europese verhoudingen op een inzichtelijke manier in kaart brengt. Ga naar www.energieinnederland.nl om de infographic te  downloaden en de feiten en cijfers te bekijken.