Home Nieuws NAM direct aansprakelijk voor waardevermindering huizen

NAM direct aansprakelijk voor waardevermindering huizen

Nieuws

ASSEN (Energeia) – Woningbezitters in het Groningse aardbevingsgebied kunnen op ieder gewenst moment bij Nam een vergoeding voor waardevermindering eisen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Assen deze woensdag. Zij hoeven daarvoor niet te wachten tot de verkoop van hun huis.

Ruim negenhonderd particuliere huiseigenaren, verenigd in de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Wag), en twaalf woningbouwcorporaties stapten vorig jaar naar de rechter. Zij vinden het onterecht dat Nam pas een schadevergoeding voor waardevermindering overweegt op het moment dat een woning wordt verkocht. De aardoliemaatschappij daarentegen stelt dat alleen dan de exacte hoogte van een eventuele prijsdaling kan worden vastgesteld. Afgelopen juni diende de zaak.

De woningbezitters en corporaties krijgen nu grotendeels gelijk. Uit jurisprudentie blijkt dat er geen verkoop nodig is om voor een vergoeding van de geleden waardevermindering in aanmerking te komen, zo stelt de rechtbank. Daar komt nog eens bij dat er niet per se sprake hoeft te zijn van fysieke schade; ook het negatieve imago van de woningmarkt in het gebied en de aantasting van het woongenot leiden tot lagere huizenprijzen en kunnen zodoende de basis van een claim vormen.

Peildatum
Het vonnis gaat tevens in op de zogenoemde peildatum, het tijdstip waarop de waardevermindering als gevolg van aardbevingen is ontstaan. Volgens de rechter is het niet mogelijk een exacte datum aan te wijzen, omdat de problematiek zich “glijdend heeft gemanifesteerd”. Hij stelt dan ook dat in elke afzonderlijke kwestie op het moment van taxatie de werkelijke waarde moet worden vergeleken met de waarde indien er geen sprake zou zijn geweest van aardbevingen.

Voor Nam kan deze uitspraak aanzienlijk in de papieren lopen. Volgens Wag gaat om minstens honderdduizend woningen die in totaal ruim EUR 1 mrd in waarde zijn gedaald. Precies om die reden ligt het voor de hand dat de joint venture van Shell en ExxonMobil in hoger beroep gaat, maar vast staat dit niet. “Wij gaan de overwegingen goed bestuderen en ons beraden op eventuele vervolgstappen”, laat Nam-projectleider Martijn Verwoerd aan persbureau ANP weten.  Het bedrijf heeft daar drie maanden de tijd voor.

Wag hoopt dat Nam bereid is om samen met de stichting een formule op stellen, waarmee de hoogte van de schadevergoedingen kan worden berekend. “We zitten beide niet te wachten op het voor de rechter behandelen van negenhonderd individuele dossiers”, zegt Wag-voorzitter Lolke Weegenaar tegen ANP.

Bron: Energeia

Beeld: Boren van een ondiepe geofoon