Home Nieuws Masterplan Decommissioning and Re-use gepresenteerd

Masterplan Decommissioning and Re-use gepresenteerd

Op 30 november is in Amsterdam het zogeheten ‘Masterplan Decommissioning and Re-use’ gepresenteerd. In dit plan staat hoe op een veilige, efficiënte en effectieve wijze de offshore infrastructuur van de Nederlandse olie- en gaswinning kan worden ontmanteld en waar mogelijk kan worden hergebruikt. Het Masterplan is een initiatief van EBN, en is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met Nogepa en IRO. Het eerste exemplaar werd door Jan Willem van Hoogstraten (CEO van EBN) overhandigd aan Sandor Gaastra, directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken.

Ontmanteling van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur speelt in de komende twee decennia een belangrijke rol, aangezien in deze periode een aanzienlijk deel van deze infrastructuur het einde van hun economische levensduur zal bereiken. In een steeds duurzamer wordende economie biedt dit kansen voor het hergebruik van bestaande infrastructuur en investeringen in hernieuwbare energie bij een veilige en verantwoorde ontmanteling.

Het eerste doel bij de uitrol van het Masterplan is om te komen tot een Nationaal Platform Decommissioning, dat de ontmanteling en het hergebruik coördineert en faciliteert. Daarnaast wordt een Nationale Ontmantelings Database ingericht om een geïntegreerd beeld te krijgen van de omvang van de Nederlandse ontmanteling. In het voorjaar van 2017 moet zowel het platform als de database zijn gerealiseerd.

Het Masterplan Decommissioning and Re-use is tot stand gekomen met medewerking van Nogepa, IRO en het ministerie van Economische Zaken. Ook andere stakeholders zullen bij de uitvoering van het plan nauw worden betrokken.

Download het Masterplan Decommissioning and Re-use hier.