Home Nieuws Geode atlas gelanceerd

Geode atlas gelanceerd

Afbeelding van zee met platform en blauwe lucht
Nieuws

Platform van EBN en TNO geeft gedetailleerd inzicht in Nederlandse offshore ondergrond

Op 18 november is het zogeheten Geode data platform gelanceerd. Zoals de subtitel van het platform aangeeft (Atlas to Explore Hydrocarbon Opportunities in the Dutch Offshore ) geeft het een gedetailleerd overzicht van de ondergrond onder de Noordzee, en met name waar in de diverse lagen van de ondergrond zich nog (onontdekte) gasvoorraden zouden kunnen bevinden. Het levert daarmee een schat aan informatie voor bijvoorbeeld bedrijven die werkzaam zijn in de olie- en gasindustrie. Geode is een gezamenlijk initiatief van Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO.

Rol van Nederlands aardgas

Het Nederlandse deel van de Noordzee is de afgelopen zeventig jaar het domein geweest van een groot aantal olie- en gasactiviteiten. Hiermee is een substantiële bijdrage geleverd aan zowel de Nederlandse economie als aan een stabiele energievoorziening. De afgelopen jaren zien we een daling van de productiecijfers van gas. Dit past bij de fase waarin de Nederlandse E&P zich bevindt waarbij een toenemend aantal gasvelden en bijhorende infrastructuur tegen het eind van de economische levensduur aanloopt. Gedurende de transitie naar een duurzaam energiesysteem is er echter nog een grote rol voor aardgas weggelegd aangezien duurzame bronnen nog niet voldoende zijn ontwikkeld. In Nederland gewonnen gas heeft dan duidelijk de voorkeur boven import aangezien het een aanzienlijke lagere CO2-footprint heeft en bovendien goed is voor de Nederlandse economie en energieafhankelijkheid beperkt.

Kennis delen

EBN steunt dan ook actief exploratie naar nog niet aangetoonde gasvoorkomens. Met dit Geode platform brengen EBN en TNO bestaande kennis van de Nederlandse ondergrond bij elkaar en maken dit beschikbaar voor een breder publiek. De informatie in het platform biedt een brede basis om risico’s en onzekerheden met betrekking tot nieuwe exploratiemogelijkheden in kaart te brengen om vervolgens door een ieder op detail niveau uit te werken. Op deze manier kan het platform een uitstekende bijdrage bieden om offshore gaswinning in Nederland een stimulans te bieden.

Continue updates

Geode heeft een zogeheten dynamische structuur, en wordt continue bijgehouden. Het eerste deel van het platform zoals vandaag gelanceerd geeft alle informatie van drie van de acht ‘plays’. De overige plays zullen de komende maanden worden toegevoegd. Het Geode platform is te bereiken via  www.geodeatlas.nl.

Logo van GEODE