Home Nieuws Gaswinning Groningen in 2015 verder verminderd

Gaswinning Groningen in 2015 verder verminderd

Nieuws

Er zal dit jaar niet meer dan 30 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld worden gewonnen. In de tweede helft van 2015 zal de gaswinning worden beperkt tot 13,5 miljard kubieke meter. Dit heeft het kabinet vandaag besloten op basis van advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM adviseert hierin de gaswinning zo ver als realistisch mogelijk terug te dringen en de gaswinning voor de tweede helft van 2015 niet hoger te laten zijn dan 16,5.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “De veiligheid van de Groningers staat voorop. De gaswinning uit Groningen wordt zo ver als momenteel haalbaar is verminderd. Daarom besluit het kabinet voor 2015 tot een reductie naar 30 miljard kubieke meter.” De bewindsman besprak zijn voornemen tot dit besluit gisteren met bestuurders en bewoners in de regio.

Veiligheid en leveringszekerheid

Om de veiligheid van de Groningers te vergroten en conform adviezen van SodM, verminderde het kabinet eerder al de winning rond Loppersum met 80% en stelde voor 2014 een plafond in van 42,5 miljard kubieke meter. Vervolgens werd voor 2015 de gaswinning verder teruggebracht tot een plafond van 39,4 miljard kubieke meter. Voor het eerste halfjaar van 2015 werd een nadere beperking opgelegd tot 16,5 miljard kubieke meter.

In het nieuwe advies beveelt SodM aan de gaswinning voor de tweede helft van 2015 opnieuw niet boven de 16,5 miljard kubieke meter te laten uitkomen. Dit zou een gaswinning van in totaal 33 miljard kubieke meter betekenen. Dit is het minimaal benodigde niveau voor de leveringszekerheid. In Nederland zijn zeven miljoen huishoudens voor het koken en het verwarmen van hun huis afhankelijk van het Groninger gas. Hetzelfde geldt voor huishoudens in België, Frankrijk en Duitsland.

Het kabinet heeft eenmalig de mogelijkheid om drie miljard kubieke meter uit de gasopslag bij Norg te onttrekken omdat deze vorig jaar enige tijd uit bedrijf is geweest. Door dit gas nu in te zetten, kan de winning uit het Groningenveld in 2015 beperkt blijven tot 30 miljard kubieke meter. Daarnaast houdt het kabinet de mogelijkheid open om maximaal twee miljard kubieke meter extra te winnen indien dit strikt noodzakelijk is vanwege technische problemen in het systeem van gaslevering.

Naar een andere benadering van gaswinning

Voor 1 januari 2016 wordt onderzocht of een andere benadering van gaswinning mogelijk en wenselijk is waarbij meer gas uit het buitenland wordt geïmporteerd. Er hoeft dan minder gas uit het Groningenveld te worden gewonnen, maar onze importafhankelijkheid zal toenemen. Ook wordt door SodM bekeken wat de invloed op de veiligheid zou zijn van sterke schommelingen in de gaswinning, veroorzaakt door de temperatuurverschillen tussen jaren. Daarnaast wordt onderzocht of een gelijkmatig maar veilig niveau van gaswinning kan worden vastgesteld.

Bron: Rijksoverheid