Home Nieuws Eerste activiteiten Gasopslag Bergermeer gestart

Eerste activiteiten Gasopslag Bergermeer gestart

Nieuws

Taqa is gestart met de eerste commerciële activiteiten van de gasopslag Bergermeer. Compressoren injecteren nu gas in vijf putten van het eerder leeg geproduceerde reservoir, een “belangrijke mijlpaal”, volgens het bedrijf. Volgend jaar april moet de opslag volledig operationeel zijn. EBN participeert in de gasopslag.

De gasopslag is bedoeld om energieleveranciers in de zomer te faciliteren bij opslag van aardgas als de vraag klein is en bij de productie in de winter, als de vraag stijgt. Daarnaast moeten gasopslagen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen als het aandeel duurzame energie in de energiemix toeneemt. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt, zou gas volgens de sector namelijk kunnen dienen als achtervang.

Taqa en EBN hebben samen EUR 850 miljoen in het project geïnvesteerd. In ruil voor opslagcapaciteit, leverde het Russische Gazprom, na een tender die werd georganiseerd onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het zogeheten ‘kussengas’. Dat gas is nodig om de druk in het reservoir te verhogen, waardoor commerciële exploitatie mogelijk is.

De bouw van gasopslag Bergermeer startte in juni 2012. Het project bestaat uit een emissieloze gasbehandelingsinstallatie in Alkmaar, veertien nieuwe putten in de Bergermeer en acht kilometer ondergrondse pijpleiding tussen de twee locaties.  Als de opslag volledig operationeel is, kan de installatie 46 terawattuur (TWh) of 4,1 mrd kubieke meter gas produceren.