Home Nieuws EBN belangrijk in verdere ontwikkeling CCS

EBN belangrijk in verdere ontwikkeling CCS

Afbeelding vanuit de lucht van Europoort: industrie, haven en schepen
Nieuws

Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (EZK) heeft op 5 juli een brief over de rol van staatsdeelnemingen in CCS (Afvang, transport en opslag van CO<sub>2</sub>) aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt benadrukt dat een succesvolle ontwikkeling van CCS-projecten niet alleen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de reductiedoelstelling van Nederland voor 2030 en daarna, maar ook een grote bijdrage kan leveren aan de wereldwijde ontwikkeling van CCS en de daarbij behorende voor het klimaat noodzakelijk CO2-reductie. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor EBN.

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN, toont zich uitermate verheugd met de brief. “Ik zie dit als een resultaat van het inzetten van onze expertise in de offshore ondergrond in de CCS-projecten en de bredere ontwikkeling van het CCUS-programma als een belangrijke nieuwe pijler van EBN. De brief geeft ons een solide basis om verder te gaan op de ingeslagen weg. Met onze publieke en private partners is het nu aan EBN om in lijn met het Nederlandse klimaat- en energiebeleid de Nederlandse CCS-potentie zoveel mogelijk te benutten.”

De brief bestendigt de rol die EBN in het Porthos-project al heeft (sinds april 2020), maar beschrijft ook een meer generieke rol van EBN in de verdere ontwikkeling van het CCS-systeem in Nederland. De focus ligt daarbij op het offshore opslagperspectief. De Staatssecretaris geeft aan dat vanwege een aantal relevante publieke belangen een rol voor EBN (vooralsnog) is weggelegd in:

  1. onderzoek naar de geschiktheid van opslaglocaties om zo de tijdige opslag van CO<sub>2</sub> te waarborgen;
  2. de optimalisatie van het hergebruik van infrastructuur, en daarmee de kosten voor de energietransitie beperken;
  3. een verplichte betrokkenheid in alle opslagactiviteiten voor CO<sub>2</sub> (vanuit het perspectief van een veilige CO<sub>2</sub>2-opslag);
  4. deelname in de ontwikkelingsfase van het project Athos, inclusief indien nodig de FEED-fase.

Hoe deze rol in een aanpassing van de Mijnbouwwet precies vorm krijgt, wordt verder uitgewerkt door EZK. Besluitvorming zal daarbij aan een nieuw kabinet zijn.