Home Nieuws CCUS-project Athos polst marktinteresse CO2-levering, -gebruik en -opslaglocaties

CCUS-project Athos polst marktinteresse CO2-levering, -gebruik en -opslaglocaties

Infographic Athos
Nieuws

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu partijen uit om hun interesse in het CCUS-project kenbaar te maken.

Expression of Interest

Om meer inzicht te krijgen in welke bedrijven serieus geïnteresseerd  zijn om gebruik te maken van  het geplande CO2-transport- en opslagnetwerk is een Expression of Interest-proces (EoI) gestart. Bedrijven die hun afgevangen CO2 willen aanleveren en bedrijven die CO2 willen afnemen voor hergebruik, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

In de Expression of Interest zijn vragen opgenomen omtrent timing en volume van de aan te leveren of af te nemen CO2. Een meer gedetailleerde vragenlijst zal worden verstrekt nadat een wederzijds belang is vastgesteld. Ook wordt een Non Disclosure Agreement (NDA) afgesloten met bedrijven die de gedetailleerde vragenlijst invullen. Voor aanmelding, klik hier.

Tata Steel IJmuiden N.V. is consortiumpartner en potentiële gebruiker van het geplande netwerk. Tata zal daarom geen toegang hebben tot de informatie verstrekt door andere potentiële gebruikers en geen partij zijn bij een dergelijke NDA.

Deelname aan het Expression of Interest verzoek schept geen verplichting of rechten. De EoI staat open tot 31 december van dit jaar en na sluiting van de termijn zal Athos alle verzamelde informatie bestuderen en verwerken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de EoI, neem dan contact op met Dewi Wieringa – Telehala.

Informatieverzoek voor CO2-opslaglocaties

Om meer informatie & inzicht te krijgen in geschikte locaties voor CO2-opslag onder de Nederlandse Noordzee op 3 tot 5 km diepte en welke bedrijven daarin diensten kunnen, en mogelijk zouden willen leveren, is een zogenaamde Request for Information (RfI) gepubliceerd. De uitvraag om informatie aan te leveren, richt zich met name op ervaren bedrijven uit de olie & gassector, maar Athos nodigt iedere partij die hierover nuttige informatie kan aanleveren, van harte uit om deze in te sturen. De RfI staat open tot 31 december van dit jaar en is gepubliceerd op het daarvoor bestemde Negometrix.

Deelname aan het informatieverzoek schept geen enkele verplichting of rechten. Na sluiting van de termijn zullen EBN en Gasunie alle verzamelde informatie bestuderen en verwerken. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Naar verwachting wordt in een latere fase een Request voor Proposal verstuurd.