Home Nieuws Athos-project stopt in huidige vorm na besluit Tata Steel

Athos-project stopt in huidige vorm na besluit Tata Steel

Illustratie van ATHOS project: visuele weergave hoe CO2 afvang, transport, gebruik en onder de Noordzee eruit ziet
Nieuws

In de afgelopen jaren heeft het project Athos zich, in nauwe samenwerking met haar projectpartners EBN, Gasunie, Tata Steel en Port of Amsterdam, gericht op de ontwikkeling van een grootschalig CO2 -transport, -hergebruik en -opslagproject in  het Noordzeekanaalgebied. Het ingeschatte beschikbare CO2-volume van Tata Steel was het fundament voor de conceptuele en technische uitgangspunten van het project. Het besluit van Tata Steel om versneld over te gaan op de DRI-technologie betekent daarom dat het project Athos in haar huidige vorm niet kan voortbestaan.

Gevolgen overstap naar DRI-technologie

Op 15 september 2021 heeft Tata Steel haar besluit bekend gemaakt om versneld de staalproductie te willen vergroenen via de DRI-technologie (‘de waterstofroute’). Dat besluit maakt dat aanzienlijk minder CO2 ter zal beschikking komen voor transport en offshore opslag. Deze keuze raakt daarmee ook direct het project Athos en de uitgangspunten waarop het project is gebaseerd. De Athos-partners zijn daarom tot het gezamenlijke besluit gekomen om het project Athos in haar huidige vorm te beëindigen.

Nieuwe koers

De Athos-partners zullen in de komende maanden met elkaar in gesprek blijven over de mogelijkheden om Tata Steel zo goed mogelijk te faciliteren in haar nieuwe koers, om zo bij te dragen aan de regionale CO-reductieopgaven in het Noordzeekanaalgebied en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Tekst: Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union