Home Feiten en cijfers Kennisbank Energietransitie Zicht op energie op de Noordzee

Zicht op energie op de Noordzee

De kaart ‘Zicht op energie op de Noordzee’, die EBN lanceert bij de start van de Week van de Noordzee in april 2021, biedt inzicht in de huidige en toekomstige energie-oplossingen op de Noordzee en hoe deze met elkaar samenhangen. Windenergie en gaswinning uit kleine velden nemen daarbij een belangrijke plaats in. Daarnaast maakt de kaart inzichtelijk wat de meest voor de hand liggende opties zijn voor hergebruik van olie- en gasinfrastructuur: van de opslag van CO2 en elektrificatie van platforms om de energietransitie te faciliteren en versnellen, tot de productie en het transport van waterstof.