Home Feiten en cijfers Kennisbank Energietransitie Verkiezingskaart Klimaat en Energie

Verkiezingskaart Klimaat en Energie

De meeste politieke partijen in Nederland zijn voorstander van steviger Europees beleid voor het realiseren van klimaatdoelen, zoals het aanscherpen van het Europese CO2-beprijzing en het invoeren van een Europese CO2-grensheffing. Het verder aanscherpen van de CO2-reductie in lijn met de hogere ambities van de EU vindt eveneens weerklank bij de meeste van de grote partijen. Dit laat de zogeheten Verkiezingskaart zien waarop de energie- en klimaatinzet van de politieke partijen tegen elkaar is afgezet. De kaart is een initiatief van De Argumentenfabriek en Energie Beheer Nederland (EBN).