Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Temperatuurmonitoringproject Trias Westland – Data

Temperatuurmonitoringproject Trias Westland – Data

Als onderdeel van het KIRA programma (Kennis- en Innovatie Roadmap Aardwarmte) is in 2021 op het terrein van het geothermieproject Trias Westland in Naaldwijk een meetinstallatie aangelegd voor het monitoren van de temperatuur van het grondwater.

Nabij geothermieboring NLW-GT-02-S1 zijn drie glasvezelkabels in de ondergrond aangebracht tot een diepte van 60 meter. Deze glasvezels bevinden zich op afstanden van 6, 8 en 63 meter van deze productieput. Gedurende 5 jaar zal elk halfjaar het lokale temperatuursprofiel met de glasvezels worden gemeten.

Dit project zal belangrijke gegevens opleveren over hoe veel en hoe snel de ondergrond en het daarin aanwezige grondwater opwarmt door de warmte die wordt afgegeven via de verbuizing van de geothermieput. Met deze gegevens zal het voor het eerst mogelijk zijn een gekalibreerd model te maken van de warmteuitstraling van geothermieprojecten in de ondiepe ondergrond. Op basis hiervan kunnen, indien nodig, mitigerende maatregelen zo efficiënt mogelijk worden ontworpen.

In het downloadbare zip-bestand zijn het projectvoorstel, meetrapporten en meetgegevens beschikbaar gesteld. Elk halfjaar zal een update worden gemaakt met de dan beschikbare gegevens.

KWR heeft eind 2023 een tussentijdse interpretatie gemaakt op basis van de op dat moment beschikbare gegevens.

Vragen? Stuur een bericht naar team aardwarmte EBN.