Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Temperatuurmonitoringproject Trias Westland – Interpretatie eind 2023

Temperatuurmonitoringproject Trias Westland – Interpretatie eind 2023

Als onderdeel van het KIRA programma (Kennis- en Innovatie Roadmap Aardwarmte) is in 2021 op het terrein van het geothermieproject Trias Westland in Naaldwijk een meetinstallatie aangelegd voor het monitoren van de temperatuur van het grondwater.

Nabij geothermieboring NLW-GT-02-S1 zijn drie glasvezelkabels in de ondergrond aangebracht tot een diepte van 60 meter. Deze glasvezels bevinden zich op afstanden van 6, 9 en 63 meter van deze productieput. Gedurende 5 jaar zal elk halfjaar het lokale temperatuursprofiel met de glasvezels worden gemeten.
Eind 2023 heeft KWR een tussentijdse interpretatie gemaakt op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Resultaten laten zien dat sinds de start van de warmteproductie in juli 2019 er een duidelijke opwarming van de ondergrond heeft plaatsgevonden, met temperaturen tot 34 °C op 6 meter afstand en 30 °C op 9 meter afstand na <4 jaar productie, wat 20-25 °C hoger is dan de referentiemeting op 63 meter afstand. De sterke verticale variatie in temperatuur wordt verklaard door de gelaagdheid van de ondergrond, waarbij convectiecellen ontstaan in de zandige eenheden door dichtheidsstroming en opwarming, terwijl conductie dominant is in de kleiige eenheden.

De meetrapporten van dit project vind je hier.

Vragen? Stuur een bericht naar team aardwarmte EBN.