Home Feiten en cijfers Kennisbank Energietransitie Rapport Energiesysteem op weg naar 2050

Rapport Energiesysteem op weg naar 2050

In reactie op een vraag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben twaalf energiesysteemspecialisten van Alliander, EBN, Gasunie, HBR, NVDE, Tennet, TNO en PBL zich op persoonlijke titel gebogen over de vraag wat er moet gebeuren binnen de transitie om de, voor het realiseren van de klimaatdoelen, noodzakelijke ontwikkelingen van de elektriciteitsketen, de waterstofketen, de warmteketen en de koolstofketen tot stand te brengen. Voor de transitie zijn deze ketens cruciaal.

Conclusie van deze publicatie is dat indien deze ketenontwikkelingen niet tijdig gerealiseerd worden, de beleidsmaatregelen gericht op vraag en aanbod van energie niet tot de gewenste resultaten leiden. Een belangrijke verdere conclusie van het rapport is dat de noodzakelijke schaalsprong binnen alle vier de ketens alleen tijdig tot stand komt als gekozen wordt voor een planmatige aanpak over de hele keten heen waar publieke en private partijen zich ook aan committeren. In het aangeboden rapport signaleren de auteurs welke keuzes de overheid nu kan maken om de benodigde ontwikkelingen binnen deze vier ketens tot staand te brengen.