Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardgas Quantifying Salt Induced Stress Anomalies to Assist in Targeting Wells Near Salt Welds

Quantifying Salt Induced Stress Anomalies to Assist in Targeting Wells Near Salt Welds

(Kwantificering van door zout veroorzaakte spanningsafwijkingen voor het helpen vinden van putten in de buurt van zoutwelds)

Door S. Fuut & G. Hoetz.

Publicatie over SISA met nieuwe geomechanische modelleringsresultaten uit het masterscriptiewerk van Grebe. 76e EAGE Conferentie en tentoonstelling — Amsterdam.