Home Feiten en cijfers Kennisbank Energietransitie Position Paper Net Zero Industry Act (NZIA)

Position Paper Net Zero Industry Act (NZIA)

In dit Position Paper gaat Energie Beheer Nederland (EBN) in op het voorstel van de Europese Commissie voor een Net Zero Industry Act (NZIA).

Met de NZIA wil de Europese Commissie in 2030 40% van de technologie die nodig is om klimaatdoelstellingen te halen in Europa produceren en de Europese industrie toegang geven tot voldoende CO2-opslagcapaciteit. EBN verwelkomt de Europese doelstelling voor CO2-opslag en het aanmerken van Carbon Capture and Storage (CCS) als strategische net-zero technologie. Ook de inzet op aardwarmte, biogas en biomethaan als onderdeel van een Europese net zero industrie, is wat EBN betreft een goede ontwikkeling. In lijn met het Nederlandse standpunt ten aanzien van de NZIA ziet EBN een aantal aandachtspunten voor de verdere uitwerking die in het paper nader worden toegelicht.