Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Het Masterplan Aardwarmte Nederland (2018)

Het Masterplan Aardwarmte Nederland (2018)

Het Masterplan Aardwarmte Nederland (met als ondertitel ‘een brede basis voor een duurzame warmtevoorziening’) is opgesteld en uitgewerkt om de inzet van aardwarmte in Nederland te versnellen. Dit is cruciaal voor de energietransitie

Het is o.a. opgesteld door Geothermie Nederland, Stichting Warmtenetwerk en EBN, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Veel andere partijen waren betrokken via interviews en werksessies.