Home Feiten en cijfers Kennisbank Over EBN Halfjaarbericht 2017

Halfjaarbericht 2017

In de eerste helft van 2017 hebben we onze activiteiten verder ontwikkeld aan de hand van de drie strategische pijlers: ‘Our Dutch Gas’, ‘Return to Nature’ en ‘New Energy’.

De gasproductie blijft dalen, zowel onshore als offshore. Door hogere prijzen en lagere kosten stegen zowel de omzet als de winst licht ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Het investeringsniveau zakte naar een zeer laag niveau (EUR 60 miljoen). In de eerste helft van 2016 was dat nog 170 miljoen euro. Deze situatie is zorgwekkend. Wij blijven ervan overtuigd dat winstgevende ontwikkelingen in de Noordzee mogelijk zijn ondanks het aanhoudend lage prijsniveau. Het boren van de zogenaamde N5-01-put benadrukt dat nog maar eens. Deze samenwerking van HANSA, ONE en EBN, 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, resulteerde in een exploratiesucces.
In de eerste helft van het jaar hebben we onze voortrekkersrol voortgezet om het Nationaal Platform Hergebruik en Ontmanteling te realiseren. Medio oktober wordt het platform gepresenteerd, waarna het per 1 januari operationeel is. Met het platform denken we dat het mogelijk zal zijn om de ongebruikte infrastructuur op een veilige, efficiënte en effectieve manier te hergebruiken en/of te ontmantelen.

Half juni tekenden we de zogenaamde Green Deal Ultradiepe Geothermie en kort daarna de Green Deal Geothermie Brabant. Hiermee is een volgende grote stap gezet op weg naar de ontwikkeling van ultradiepe aardwarmte in Nederland, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie in Nederland. Het duurzaam gebruik van het substraat voor de komende jaren is een belangrijk strategisch onderdeel voor EBN.