Home Feiten en cijfers Kennisbank Waterstof Haalbaarheid waterstof in bijstookketels voor warmtenetten

Haalbaarheid waterstof in bijstookketels voor warmtenetten

Waterstof is een energiedrager die kan worden ingezet voor de verduurzaming van warmtenetten. Als aanvulling op andere duurzame bronnen zoals aardwarmte of aquathermie, die veelal enkel worden ingezet in de basislast, zou waterstof ingezet kunnen worden om de back-up en piekvoorziening te leveren. In opdracht van EBN heeft DNV GL een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de technische (on)mogelijkheden van de inzet van waterstof in warmtenetten. De studie baseert zich op een concreet voorbeeldproject in Zwijndrecht van een te ontwikkelen warmtenet voor tenminste 805 appartementen.