Home Aardgas Gaswinning Opruimen na aardgaswinning
Foto van een offshore boor gele olie- en gasproductie-aardoliepijpleiding.

Opruimen na aardgaswinning

Kan een aardgasproductielocatie niet meer voldoende produceren, dan wordt deze gesloten en opgeruimd. Ligt de locatie op zee dan is dit wettelijk verplicht. Voor locaties op land worden hierover afspraken gemaakt tussen de aardgasproducent en de grondeigenaar. Het opruimen van de put en locatie duurt meestal enkele maanden.

Hoe wordt een aardgaslocatie opgeruimd?

Bij  het opruimen na aardgaswinning orden meerdere zogenoemde ‘cementpluggen’ van tientallen meters in het boorgat geplaatst. Deze sluiten het boorgat af. De putten worden een aantal meters onder het maaiveld afgesloten en afgezaagd. Vervolgens worden de delen van de installatie weggehaald en indien mogelijk, gerecycled.

Bovengrondse buisleidingen en kabels, vloeren, installaties, behuizingen, omheiningen, etc. worden ook verwijderd, tenzij anders overeengekomen met de grondeigenaar. Van offshore locaties worden de platforms en jackets verwijderd en de zeebodem hersteld. Mocht de bodem tijdens het boren of winnen verontreinigd zijn geraakt, dan moet deze verontreiniging worden opgeruimd.

Wie ziet toe op het opruimen?

De wijze waarop putten en boorgaten afgesloten, verwijderd en vervolgens getest moeten worden, is vastgelegd in de Mijnbouwregeling. Tijdens de sluitingswerkzaamheden voert SodM daarom inspecties uit.

Wordt een opgeruimde aardgaslocatie nog in de gaten gehouden?

Het opruimen na aardgaswinning is voltooid zodra is aangetoond dat de locatie in de oorspronkelijke staat is teruggebracht of anderszins aan de eigenaar is overgedragen. Tot 30 jaar na beëindiging van winning moeten er metingen worden verricht met het oog op beweging van de aardbodem. Na de afsluiting van een put wordt nog enige tijd beoordeeld of er lekkages zijn.

Wie betaalt het opruimen van een aardgaslocatie?

De vergunninghouder (60%) en EBN (40%) betalen de opruimkosten van een leeg-geproduceerd gasveld. Hiervoor zetten de (mede-)vergunninghouders en EBN tijdens de productiefase een deel van de opbrengsten opzij. Door de deelname van EBN deelt de staat mee in opruimingskosten van de betreffende infrastructuur.

Worden oude aardgaslocaties hergebruikt?

Het is de strategisch ambitie van EBN om oude olie- en gasinfrastructuur te hergebruiken om zo de energietransitie te versnellen. Samen met branche-organisatie ElementNL (voorheen NOGEPA) hebben wij bijvoorbeeld het programma NexStep opgezet. Ook bekijken we de rol van bestaande gasinfrastructuur bij de versnelde van de inzet van groen gas.

Vraag het onze expert

Portretftoto van Ruben de Bel, Drilling & Completion Engineer bij EBN
Ruben de Bel Drilling & Completion Engineer Stel jouw vraag
Vraag hetonze expert

Heb jij een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Ruben de Bel.

Stel jouw vraag
Portretftoto van Ruben de Bel, Drilling & Completion Engineer bij EBN