Voorwaarden en reglementen

Inkoopvoorwaarden

Bij de inkoop van goederen of diensten gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden EBN.

REMIT

Sinds 28 december 2011 is EU-verordening nr. 1227/2012 van kracht. Deze verordening is bekend onder de naam REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Dit heeft betrekking op de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie. Lees meer over de verplichtingen onder REMIT.