Home Nieuws Zonder draagvlak geen energietransitie

Zonder draagvlak geen energietransitie

Nieuws

Den Haag, 19 juni. Zonder draagvlak geen energietransitie. Dat is de voornaamste conclusie uit interviews met verschillende opinieleiders in de energietransitie, opgetekend in de jaarlijkse uitgave ‘Focus – energie in beweging’ van Energie Beheer Nederland (EBN). Het magazine werd 18 juni gepresenteerd in het Migratie Museum in Den Haag, waar spelers uit de energietransitie met elkaar in gesprek gingen. Aan het woord kwamen onder anderen hoogleraar cognitieve neurowetenschappen Victor Lamme en daarnaast gingen Diederik Samsom, Meindert Smallenbroek (directeur Warmte en Ondergrond bij het Ministerie van EZK) en Alexander van Ofwegen (directeur NUON Warmte) met elkaar in debat.

In deze editie van Focus vertellen de mensen die aan het roer staan van de transitie over hun ambities en uitdagingen. Centraal thema dit jaar is ‘draagvlak’. Een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt maar waarover ook veel verschillende percepties bestaan. Focus brengt achtergronden en opinies over: klimaatverandering, klimaatakkoord, draagvlak, aardwarmte, de drukte in de Noordzee, CO2-opslag en feiten & cijfers over de transitie en de Nederlandse ondergrond.

Regie

De noodzaak van regie om snel tot een duurzame energievoorziening te komen spreekt uit bijna elke pagina van het magazine. Dit werd ook benadrukt door Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN, in zijn openingswoord: “Het zou mooi zijn als we de concretisering van het Klimaatakkoord eindelijk kunnen inzetten. Dat we kunnen starten met het invullen en uitrollen van de plannen en de vaart erin zetten en vooral houden. Regie is daarbij noodzakelijk. Alle verschillende instrumenten hebben een dirigent nodig.”

Urgentie

Dit gevoel van urgentie spreekt ook uit het magazine. De tijd van plannen maken ligt achter ons, daarover is overeenstemming. Wie neemt op welk onderwerp de regie? Wie bepaalt de volgorde en het tempo? Lopen we een marathon of een sprint? Met welke stakeholders hebben we te maken? Is het allemaal echt zo ingewikkeld als we denken? En: hoe belangrijk is de gebouwde omgeving nu feitelijk? Rode draad in Focus is het thema ‘draagvlak’. Zonder draagvlak geen transitie, is de gemene deler.