Home Nieuws Yolande Verbeek in Raad van Bestuur Energie Beheer Nederland

Yolande Verbeek in Raad van Bestuur Energie Beheer Nederland

Foto van Yolande Verbeek
Nieuws

Energie Beheer Nederland (EBN) voert per 1 januari een aantal wijzigingen in de aansturing van de organisatie door, passend bij de veranderende rol van de organisatie als publiek bedrijf in de energietransitie. De businessactiviteiten zijn vanaf januari ondergebracht in drie business units: Gastransitie, Warmtetransitie en CO2-transport & opslagsystemen. Deze units worden vanuit de Raad van Bestuur aangestuurd door een nieuw aangestelde COO. Daarvoor is Yolande Verbeek, nu directeur en plantmanager bij Uniper, aangetrokken. Een vierde unit, Energiesystemen, houdt zich met name bezig met ontwikkeling en innovatie vanuit publiek belang, strategieuitvoering en onderzoek en advisering aan EZK als beleidsvormgever en aandeelhouder van de organisatie.

Aansturing organisatie

Het afgelopen jaar heeft EBN de focus van haar strategie tegen het licht gehouden. Als beleidsinstrument van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is EBN enerzijds nauw betrokken bij de borging van energiezekerheid in Nederland en vervult zij anderzijds een publieke taak in het versnellen van de verduurzamingsopgave. Vanuit dat perspectief zijn ook de indeling en de aansturing van de organisatie van EBN per januari 2023 aangepast. Een nieuwe rol is die van Chief Operations Officer (COO). Deze zal per 1 maart 2023 worden ingevuld door Yolande Verbeek (52), die overkomt van Uniper waar ze als statutair directeur van de Benelux Holding en plantmanager van de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte werkzaam is. Yolande Verbeek zal deel uitmaken van de nieuw geformeerde Raad van Bestuur, die verder bestaat uit Jan Willem van Hoogstraten (CEO) en Bas Brouwer (CFO). Beiden zijn nu ook al verbonden aan EBN.

Bij de (business) units zijn ook directeuren benoemd. Voor duurzame gastransitie is dat Nicolien Vrisou van Eck, voor duurzame warmtetransitie Herman Exalto, voor de CO2-transport en opslagsystemen Berte Simons en voor de unit Energiesystemen Douwe van Leverink. Zij waren allen in de afgelopen jaren al programmamanager bij EBN.

Snelheid in denken en doen

Jan Willem van Hoogstraten: “Met de verscherpte strategische focus en organisatieindeling doen we recht aan wat er aan ons als publiek bedrijf in de energietransitie en energievoorziening gevraagd wordt. Het biedt EBN alle handvatten om onze rol als publieke organisatie en beleidsinstrument van EZK op een juiste manier te kunnen invullen.  Snelheid in ‘denken en doen’ zijn daarbij kernbegrippen. Over zeven jaar is het 2030, dan willen we met elkaar de doelen van het Klimaatakkoord hebben bereikt. Met Yolande Verbeek halen we een zeer ervaren bestuurder en COO in huis die daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Zij heeft bij Uniper bewezen een grote bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van resultaten en heeft wat mij betreft de energietransitie in haar dna. Ik kijk ernaar uit met haar samen te werken.”

Over EBN

Energie Beheer Nederland (EBN) is een beleidsdeelneming waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. EBN zet haar kennis, kunde en (financiële) slagkracht in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. Het heeft de ambitie een verbindende kracht te geven aan de energietransitie en om maatschappelijke ambities om te zetten in realiteit. EBN geeft invulling aan deze ambitie met vier strategische pijlers: duurzaam Gassysteem, duurzame Warmtetransitie, verantwoorde CO2 opslag, en Systeemontwikkeling vanuit het publiek belang.

Fotograaf: Babet Hogervorst