Home Nieuws Waterstof op korte termijn geschikt voor piekvermogen en back-up van warmtenetten  

Waterstof op korte termijn geschikt voor piekvermogen en back-up van warmtenetten  

Afbeelding van huizen die aan het water liggen
Nieuws

Waterstof is een energiedrager die kan worden ingezet voor de verduurzaming van warmtenetten. Als aanvulling op andere duurzame bronnen zoals aardwarmte of aquathermie, die veelal enkel worden ingezet in de basislast, zou waterstof ingezet kunnen worden om de back-up en piekvoorziening te leveren. In opdracht van EBN heeft DNV GL een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de technische (on)mogelijkheden van de inzet van waterstof in warmtenetten. De studie baseert zich op een concreet voorbeeldproject in Zwijndrecht van een te ontwikkelen warmtenet voor tenminste 805 appartementen.

Studie technische haalbaarheid in Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht, de plaatselijke woningcorporatie en HVC werken in dit project samen om te komen tot meerdere duurzame warmtenetten die op termijn met elkaar verbonden kunnen worden. Onderzocht is hoe waterstof kan worden geleverd en er is technisch inzicht gegeven in de back-up en piekinstallatie, de waterstofketel. Uit de studie blijkt dat de inzet van waterstof in het nog te ontwikkelen warmtenet in Zwijndrecht technisch op korte termijn haalbaar is en kansen biedt voor de verduurzaming van de warmtelevering. Waterstoftransport voor back-up en piekvoorziening is in deze studie goedkoper en veiliger per leiding dan per tube-trailers over de weg.

Waterstofketels in onderzoek

Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van waterstofketels die naar verwachting in 2023 beschikbaar komen. Uit gesprekken met fabrikanten blijkt dat de huidige (technische) obstakels voor de waterstofketel relatief gemakkelijk zijn op te lossen. Met enkele systeemaanpassingen zoals een ander type brander, een grotere condensator en het toepassen van rookgasrecirculatie voor het terugdringen van NOx, is het mogelijk om binnen de systeemeisen en milieurichtlijnen te blijven en kunnen vergelijkbare rendementen worden behaald als met aardgasketels. De kosten voor een waterstofketel worden daarbij geschat op zo’n 0.7-0.9 M€ voor een 10 MW-installatie. Wat betreft de leveringszekerheid en de (nu nog) relatief hoge prijs per GJ voor waterstof moeten er nog wel obstakels overwonnen worden. Door waterstof ter vervanging van aardgas in te zetten voor piekvoorziening wordt omgerekend jaarlijks zo’n 0,75 ton CO2 vermeden per appartement.

Bekijk het eindrapport Haalbaarheid waterstof in bijstookketels voor warmtenetten.