Home Nieuws Uitstekende resultaten EBN in bewogen jaar

Uitstekende resultaten EBN in bewogen jaar

Nieuws

In een bewogen jaar voor de Nederlandse E&P industrie heeft EBN in 2013 uitstekende resultaten geboekt. De omzet steeg naar ruim EUR 8,7 miljard (2012: EUR 8,5 miljard), waarbij de winst met EUR 2,3 miljard vrijwel stabiel bleef. De winst is in zijn geheel uitgekeerd aan de enige aandeelhouder, de Nederlandse Staat. Zo blijkt uit het jaarverslag over 2013, dat medio april verscheen.

In 2013 is EBN (samen met haar partners, de nationale en internationale olie- en gasbedrijven) doorgegaan met het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van aardgas. We participeerden in 2013 in 191 samenwerkingsverbanden in opsporings- en winningsvergunningen. De gasproductie uit velden waarin EBN deelneemt bedroeg 80 miljard m³, waarvan bijna 54 miljard m³ uit het Groningen-veld en ruim 26 miljard m³ uit kleine velden. Er werden 8 nieuwe gasvelden in productie genomen.

Het investeringsniveau steeg in 2013 met 5% naar EUR 652 miljoen. De belangrijkste investeringen vonden plaats in de gasopslagen Norg en Bergermeer.

Het onderwerp aardgas stond ook in 2013 regelmatig in het middelpunt van de belangstelling. Jan Dirk Bokhoven, CEO van EBN: “We zijn ons terdege bewust van de maatschappelijke zorgen en van het publieke debat omtrent de toekomst van aardgas. De industrie zal haar kennis meer moeten delen met de bevolking en beleidsmakers en de discussie moeten aangaan over nut en noodzaak van gaswinning in Nederland. Het is meer dan ooit noodzakelijk maatschappelijk draagvlak te creëren om de voorzieningszekerheid van gas voor Nederland ook in de toekomst te behouden. Niet alleen omdat een gezonde aardgassector een vitale bijdrage aan de Nederlandse economie levert, maar ook omdat aardgas een bijdrage kan leveren om een duurzame economie tegen acceptabele kosten mogelijk te maken.”

Als gevolg van de aardbevingsproblematiek wordt de totale gasproductie uit het Groningenveld voor 2014, 2015 en 2016 begrensd op respectievelijk 42,5, 42,5 en 40 miljard m³. Het deel van EBN van de Groningen en kleine velden productie zal in 2014 circa 27 miljard m³ bedragen, ruim 15% minder dan in 2013. Voor 2014 verwacht EBN dat het totale gasverbruik op een vergelijkbaar niveau blijft als in 2013.