Home Nieuws Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel aanpassing vergunningenstelsel aardwarmte

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel aanpassing vergunningenstelsel aardwarmte

Foto van project Aardwarmte
Nieuws

Op 22 februari 2022 is de wijziging van de Mijnbouwwet aangenomen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een vergunningverlengingsprocedure die meer toegesneden is op de praktijk van aardwarmte en daarnaast een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen, waaronder verplichte deelname van EBN in aardwarmteprojecten.  

Deelname EBN

In de Memorie van Toelichting wordt toegelicht waarom EBN gaat deelnemen in aardwarmteprojecten. Hieronder een fragment: “Door EBN financieel en risicodragend deel te laten nemen in nieuwe geothermieprojecten, wordt EBN in staat gesteld om een portfolio op te bouwen waarbinnen projectkennis en -ervaring wordt geborgd en gedeeld. EBN kan als speler met een publieke taak meepraten over keuzes die de duurzaamheid en kwaliteit van projecten raken. De rol van EBN in geothermieprojecten is die van non-operator. EBN wordt geacht vanuit de positie van deskundige en financieel belanghebbende mee te kunnen sturen op projectbeslissingen met het oog op projectmanagement, techniek, veiligheid, economie en financiering. EBN is operationeel niet actief in de projectontwikkeling en exploitatie. Daarnaast haalt EBN kennis op die ten gunste komt van andere projecten én kan EBN de ervaringen uit deze projecten aggregeren ten gunste van beleidsontwikkeling, innovatie, publieke kennis van de ondergrond en aanscherping van stimuleringsinstrumentaria.’’  

De verdere invulling van deelname door EBN en het percentage waarmee EBN deelneemt zal worden vastgelegd in het Mijnbouwbesluit. Het uitgangspunt hierbij is een percentage waarmee EBN haar inspanningen in projecten terug kan verdienen. Er wordt uitgegaan van een vertrekpunt van ten minste 20% en een maximum percentage van 40%, zoals gebruikelijk in olie- en gasprojecten.

Proces

Na de stemming van de Tweede Kamer dient ook de Eerste Kamer nog in te stemmen. De inwerkingtreding zal op zijn vroegst op 1 juli 2022 zijn en anders waarschijnlijk op 1 januari 2023. Vanaf dat moment zal deelname van EBN verplicht worden voor nieuwe aardwarmteprojecten (waarvoor onder de gewijzigde wet een vergunning wordt aangevraagd).  

Vrijwillige deelname

Sinds maart 2019 heeft de minister van EZK EBN de mogelijkheid gegeven om deel te nemen in aardwarmteprojecten. Vanaf dat moment was EBN deelname op vrijwillige basis mogelijk. De initiatiefnemer van een aardwarmteproject kon EBN vragen deel te nemen. EBN heeft vanuit die hoedanigheid 4 actieve deelnemingen in aardwarmteprojecten door middel van aandeelhouderschap. Daarnaast is EBN samenwerkingspartner in meerdere aardwarmteprojecten in verschillende stadia van projectontwikkeling.