Home Nieuws Nieuw paper biedt inzicht in beschikbaarheid van biogrondstoffen in Nederland

Nieuw paper biedt inzicht in beschikbaarheid van biogrondstoffen in Nederland

Afbeelding toont bollen in een veld gevuld met groen gas
Nieuws

In Nederland hebben de groen gas sector en het kabinet de ambitie uitgesproken om tenminste 2 bcm (miljard m3) aan groen gas per jaar te produceren in 2030. Om deze groei te realiseren is het belangrijk om te weten hoeveel biogrondstoffen er beschikbaar zijn in Nederland, waar deze zich bevinden en hoeveel groen gas daar, theoretisch, uit geproduceerd kan worden.

De whitepaper: Beschikbaarheid van biogrondstoffen in Nederland biedt inzicht in de beschikbaarheid van biogrondstoffen in Nederland. Het is op 23 mei gedeeld op de ledenbijeenkomst van het Platform Groen Gas.   

Potentie mijnbouwlocaties en groen gas

In het kader van onderzoek naar de potentie van mijnbouwlocaties voor de productie van groen gas, heeft Energie Beheer Nederland (EBN) in 2019 een inventarisatie laten uitvoeren naar de beschikbaarheid van biogrondstoffen in Nederland en het theoretisch potentieel aan groen gas dat daaruit gewonnen kan worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Stichting New Energy Coalition (NEC). Op basis van het onderzoek van NEC heeft EBN een interactieve database ontworpen die voor deze whitepaper is geüpdatet met gegevens uit 2020, onder meer afkomstig van het Centraal Planbureau (CBS).   

Nationale en regionale spreiding biogrondstoffen

Met deze paper biedt EBN de sector inzicht in de nationale en regionale spreiding van beschikbare biogrondstoffen in Nederland in 2020. Het potentieel van 3,1 BCM groen gas dat hier jaarlijks uit kan worden gewonnen, is theoretisch. De verwachting is namelijk dat in de praktijk niet alle biogrondstoffen zullen kunnen worden benut. De analyse laat echter zien dat er nog ruimte is voor groei.