Home Nieuws Nederland, land van energie

Nederland, land van energie

‘Nederland, land van energieverbruik en energiewinning.’  Dat is de titel van een infographic over de winning en het gebruik van energie in Nederland. EBN draagt hiermee bij aan de informatievoorziening rond energie. De infographic biedt informatie over de energiebronnen in de verschillende facetten van ons energiesysteem, evenals  inzicht in de jaarlijkse activiteiten rond de opsporing en winning van het Nederlandse aardgas. Het is samengesteld met behulp van openbare bronnen zoals de jaarverslagen Delfstoffen en Aardwarmte van TNO en de Nationale Energie Verkenning van o.a. Energieonderzoekscentrum Nederland. Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN: “Er is veel behoefte aan kennis over energie en we hopen dat de infographic het gesprek over energie makkelijker maakt, zeker nu er veel keuzes gemaakt moeten worden op energiegebied.”

Nederland land van energieverbruik en energiewinning

 

Download de infographic in pdf.

Alternatieve formaten:
JPG, 1684 x 2381
PNG, 1684 x 2381