Home Nieuws Minister Wiebes ontvangt eerste exemplaar ‘Energie in cijfers 2020’

Minister Wiebes ontvangt eerste exemplaar ‘Energie in cijfers 2020’

Overhandiging infographic tijdens Energieontbijt 2020
Nieuws

Den Haag, 21 januari 2020 – Het eerste exemplaar van de nieuwe infographic ‘Energie in cijfers 2020’ is vandaag in ontvangst genomen door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De Minister kreeg de infographic uit handen van Jan Willem van Hoogstraten, ceo van Energie Beheer Nederland. Hij deed dat tijdens het jaarlijkse energieontbijt van EBN, dat werd gehouden in het Kunstmuseum in Den Haag.

De minister benadrukte in zijn dankwoord het belang van de feiten en cijfers in de energiediscussie. Niet alleen vanuit het perspectief van de beleidsmakers, maar juist ook vanuit de consument. De discussie vindt meer en meer plaats aan de keukentafel, daar moet het gebeuren.

Tijdens het ontbijt was er meer te melden. Invest-NL en EBN hebben de intentie uitgesproken samen te gaan werken aan de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen en duurzame warmtenetten. Beide partijen willen hiermee een substantiële bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. Wouter Bos (Invest-NL): “Aardwarmte en warmtenetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een cruciaal onderdeel van de energietransitie. En daarmee van het investeringsbeleid van Invest-NL. Naast het belang van het samenbrengen van bronnen, netten en vraag hebben we de intentie ons te richten op het samenbrengen van de diverse publieke en private partijen.”

“Samen denken we verschil te kunnen maken”, vult Jan Willem van Hoogstraten (EBN) aan. “Door onze gezamenlijke financiële slagkracht, kennis van de ondergrond en van warmtesystemen kunnen we voor de opschaling zorgen die nodig is om de combinatie van warmtenetten en aardwarmte goed van de grond te krijgen. Op termijn kan dit voor een grote bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving zorgen. Aardwarmte is daarin een uitstekend duurzaam alternatief voor aardgas.”

Andere gasten die aanschoven tijdens de bijeenkomst waren Ed Nijpels (voorzitter van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord) en Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht en lid van het VNG-bestuur). Onder de noemer ‘van Klimaattafel naar Keukentafel’ bespraken zij de kansen en uitdagingen die op tafel liggen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Download hier de infographic.