Home Nieuws Geslaagd Energieontbijt EBN

Geslaagd Energieontbijt EBN

Nieuws

Tijdens het traditionele Energieontbijt is vanochtend de nieuwe infographic ‘Energie in Cijfers’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door EBN-CEO Jan Willem van Hoogstraten symbolisch overhandigd aan Sandor Gaastra, directeur generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uit de infographic blijkt dat van elke 24 uur momenteel nog geen twee uur met duurzame energie wordt gevuld. Daarmee behoort Nederland tot de Europese achterhoede.

Het Energieontbijt, de vierde op rij, werd voor de eerste keer via een livestream uitgezonden. In de studio was naast Van Hoogstraten ook Ed Nijpels aanwezig in zijn rol als voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Nijpels benadrukte dat de voortgang van het akkoord niet gebaat is bij enige vorm van vertraging als gevolg van een demissionair kabinet. “Onze ambitie wordt zoals bekend niet 49 maar 55%. Om daartoe te kunnen komen vragen we om een stevige doorzettingskracht van de overheid. Een voortvarende en consequente aanpak is bitter nodig. Daarbij is het heel fijn dat er zo snel na het aftreden van het Kabinet een nieuwe minister van EZK is benoemd.”

Jan Willem van Hoogstraten onderstreepte tijdens het ontbijt het grote belang van draagvlak. “We hebben het altijd over technische haalbaarheid en betaalbaarheid, wat mij betreft voegen we daar permanent het woord ‘acceptabel’ aan toe. Er wordt veel over dat onderwerp gepraat, nu is het tijd om het ook echt in projecten te borgen en daar een onlosmakelijk onderdeel van te laten zijn.” Ook stond van Hoogstraten stil bij de kloof tussen nu en 2030 en de vraag of en in welke mate Nederland tijdens de energietransitie in haar eigen energieproductie kan voorzien. De infographic geeft deze opvallende kloof goed weer.

Ruim 320 vertegenwoordigers van partijen actief in de energietransitie keken dinsdagochtend naar het Energieontbijt. Vooraf werden ze verrast met een ontbijtpakket en de nieuwe infographic. Naast de inbreng van Van Hoogstraten en Nijpels deden onder anderen Sharon Dijksma (burgemeester Utrecht), Jo Peters (Nogepa), Marcel Beukeboom (klimaatgezant van Nederland) en Bas Eickhout (europarlementariër voor GroenLinks) virtueel mee aan het event.

Download hier de infographic.