Home Nieuws Energietransitie in de praktijk

Energietransitie in de praktijk

Nieuws

EBN publiceert haar jaarverslag 2018 ‘Energietransitie in de praktijk’: Financieel was 2018 voor EBN een goed jaar. De omzet viel door een daling van de afzet lager uit dan in 2017 (EUR 2,7 miljard ten opzichte van EUR 3,0 miljard), maar het nettoresultaat steeg significant: van EUR 556 miljoen naar EUR 764 miljoen. De totale afdracht aan de Nederlandse Staat, inclusief heffingen, bedroeg EUR 1,0 miljard (2017: 1,5 miljard).

Investeringen

De investeringen in de winnings- en opslagvergunningen zijn 18 procent gestegen: van EUR 156 miljoen in 2017 naar EUR 184 miljoen in 2018. Naar aanleiding van de aardbeving in Zeerijp op 8 januari 2018 wordt de gasproductie uit het Groningenveld versneld afgebouwd. Het Nederlandse energiesysteem is echter sterk afhankelijk van aardgas. Het energieverbruik bestaat voor 40% uit aardgas en dat daalt slechts langzaam. Het is daarom van belang offshore velden te blijven ontwikkelen en nieuwe reserves toe te voegen om de productie zoveel mogelijk op peil te houden. Zonder voldoende investeringen zal de gasproductie uit kleine velden sterk afnemen.

Kennis van de Nederlandse ondergrond

Ook de komende jaren investeren we in het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Dat is de wettelijke taak van EBN. Tegelijkertijd heeft EBN de verduurzaming van ons energiesysteem hoog op de agenda en investeert EBN met haar kennis van de Nederlandse ondergrond in het versnellen van de energietransitie. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt EBN de potentie van de ondergrond in kaart met het project SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). Aan het Ontwerp Klimaatakkoord droeg EBN bij met het Masterplan Aardwarmte en de Fact Finding CCS.

Interviews

Aan het jaarverslag zijn vijf interviews toegevoegd met het thema Energietransitie in de praktijk: Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad) vertelt over het onderhandelingsproces van het Klimaatakkoord, Nienke Homan (gedeputeerde energietransitie van de provincie Groningen, deelt haar visie op burgerparticipatie in de energietransitie, René Jansen (Re-use en Decommissioning manager bij NAM) laat zien hoe de infrastructuur van een oude gaszuiveringsinstallatie ingezet wordt voor de energietransitie, Geert Jan ten Napel (senior beleidsadviseur duurzaamheid van de provincie Flevoland), deelt zijn mening over het belang van kennis van de ondergrond voor de warmtetransitie, en ten slotte vertelt Tim Bertels (Projectdirecteur Rotterdam CCUS project Porthos) hoe CO2-opslag op korte termijn een concrete bijdrage kan leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Kortom, het jaarverslag over 2018 laat zien dat er concrete stappen worden gezet in de energietransitie.