Home Nieuws EBN ziet omzet in 2016 verder dalen, gassector in transitie

EBN ziet omzet in 2016 verder dalen, gassector in transitie

Nieuws

Belangrijkste resultaten:

  • EUR 3,1 miljard omzet
  • EUR 281 miljoen investeringen
  • EUR 1,3 miljard afdrachten aan de staat
  • 16 boringen, 4 op land, 12 op zee
  • 20,6 miljard Nm3 productie uit kleine velden
  • Succesvolle ontwikkeling van 5 nieuwe velden

Utrecht, 4 april 2017. – EBN zag haar omzet in 2016 verder dalen naar EUR 3,1 miljard (2015: EUR 4,8 miljard). Oorzaken van deze verdere daling zijn de lage gasprijs, het daarmee samenhangende lage investeringsniveau, de lagere productie uit het Groningenveld en de teruglopende productie uit de kleine velden. EBN droeg in 2016 EUR 1,3 miljard af aan de enige aandeelhouder, de Nederlandse Staat (2015: EUR 2,1 miljard).

In 2016 werden 16 boringen gezet, waarvan 4 op land en 12 op zee. Tevens werden 5 nieuwe velden succesvol tot ontwikkeling gebracht. EBN investeerde 281 miljoen; de omzet bedroeg EUR 3,1 miljard over 2016. De gasindustrie is in 2016 verder onder druk komen te staan, wat invloed heeft op de behaalde resultaten van EBN over 2016.

De uitdagingen voor de gasindustrie zijn groot maar Nederland bezit nog een aanzienlijk potentieel aan gasvoorraden, dat optimaal kan worden ingezet voor de energietransitie. Vanuit een maatwerk-aanpak kan Nederlands gas worden ingezet daar waar (nog) geen duurzamere of schonere vormen van energie beschikbaar zijn. Gas kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie, mede gezien het feit dat het de schoonste fossiele brandstof is. EBN zet zich hier voor in, in samenwerking met andere partijen uit de gassector.

De energietransitie was reden voor EBN om in 2016 de strategie te herzien en nieuwe prioriteiten te stellen. CEO Jan Willem van Hoogstraten: ”Naast onze actieve en kritische rol als partner bij de ontwikkeling van olie- en gasvelden hebben we een voortrekkersrol in de ontmanteling en hergebruik van bestaande infrastructuur. Ook onderzoeken wij hoe wij onze kennis van het ondernemen in de ondergrond kunnen inzetten bij bijvoorbeeld (ultra)diepe geothermie en CO2- opvang en opslag. Onderwerpen die wat ons betreft uitstekend passen in de portfolio van EBN”

Eind 2016 publiceerde het Ministerie van Economische Zaken de Energieagenda. Nederland staat voor de uitdaging om de klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 te behalen. Jan Willem van Hoogstraten: ” In 2017 willen we de ingeslagen weg verder volgen. Naast onze wettelijke taak om de Nederlandse olie- en gasbronnen optimaal te benutten, zetten we onze kennis, ervaring en slagkracht in om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie. Zo nemen we deel aan de Transitie Coalitie.”

Bekijk hier het EBN jaarverslag 2016 online.