Home Nieuws EBN publiceert Duurzaamheidsrapport over 2015/2016

EBN publiceert Duurzaamheidsrapport over 2015/2016

Nieuws

In ons Duurzaamheidsrapport 2015/2016 rapporteren we over prestaties van de olie- en gassector, en van onszelf, op het gebied van economisch verantwoord ondernemen, milieu, veiligheid, betrokkenheid en integriteit. Tevens lichten we toe hoe wij duurzaamheid vertalen naar al onze activiteiten wat wij doen om duurzaamheid te verbeteren. Deze focus op duurzaamheid is er de reden van dat we dit jaar voor de eerste keer een Duurzaamheidsrapport uitbrengen. Hierin zijn tevens de Operationele Prestatie Indicatoren opgenomen, die een beeld geven van de milieuprestaties van de sector.

Begin 2016 zijn we begonnen met een herijking van onze strategie. Duurzaamheid, als steeds belangrijker thema in onze samenleving, heeft een prominente rol in deze herijking. Onze strategie wordt getoetst met onze operationele partners, milieuorganisaties en andere relevante stakeholders en uiteindelijk voor akkoord worden voorgelegd aan onze aandeelhouder, het ministerie van Economische Zaken.

Duurzaamheid in projecten

EBN heeft de afgelopen jaren al diverse projecten gestart om een duurzamere weg in te slaan. Zo werken we op dit moment samen met TNO, Shell en Siemens aan studies naar offshore systeemintegratie. Een voorbeeld hiervan is de elektrificatie van platforms door de platforms te voorzien van elektriciteit van windparken op zee. In de herijking van onze strategie besteden we intensief aandacht aan het thema Hergebruik & Ontmanteling van infrastructuur (putten, installaties en leidingen). In het licht van verduurzaming vraagt EBN bij de industrie meer aandacht voor hergebruik van infrastructuur in de gehele cyclus.

Resultaten 2015

In het Duurzaamheidsrapport is te lezen dat het energieverbruik van de sector de laatste jaren stijgt, ook in 2015. Oorzaak hiervan is dat gedurende de gasproductie uit een gasveld steeds meer energie nodig is om de afnemende hoeveelheid gas op de juiste druk te brengen voor transport. Dit wordt depletiecompressie genoemd. Door toenemende inzet van efficiëntere apparatuur vlakt het meerverbruik van energie voor de winning van aardgas of aardolie af. We onderzoeken daarom hoe met zogeheten end-of-fieldlife technieken gaswinning tegen minder inzet van energie voor depletiecompressie kan plaatsvinden.

Het rapport is hier te vinden.