Home Nieuws EBN omzet daalt fors, gassector onder druk

EBN omzet daalt fors, gassector onder druk

Nieuws

Belangrijkste resultaten:

  • EUR 4,8 miljard omzet
  • EUR 2,1 miljard afdrachten aan de staat
  • EUR 567 miljoen investeringen
  • 30 boringen, 5 op land, 25 op zee
  • Succesvolle ontwikkeling van 12 nieuwe velden

In een jaar waarin de Nederlandse gasindustrie verder onder druk is komen te staan, daalde de omzet van EBN ten opzichte van 2014 met 27% naar EUR 4,8 miljard. Oorzaken hiervoor zijn de lagere productie uit het Groningenveld en de lagere gerealiseerde prijzen. EBN droeg in 2015 EUR 2,1 miljard af aan de enige aandeelhouder, de Nederlandse Staat (2014: EUR 4,9 miljard).

In 2015 werden 30 boringen gezet, waarvan 5 op land en 25 op zee. Tevens werden 12 nieuwe velden succesvol tot ontwikkeling gebracht. EBN investeerde EUR 567 miljoen in exploratie en de ontwikkeling van nieuwe velden in Nederland. De omzet bedroeg EUR 4,8 miljard over 2015. CEO Jan Willem van Hoogstraten over de behaalde resultaten. “De E&P industrie verkeert in zwaar weer. Dat heeft ontegenzeggelijk zijn invloed op onze resultaten. Naast de lagere olie- en gasprijzen hebben de kosten gerelateerd aan de gaswinning in Groningen een belangrijke neerwaartse invloed gehad. EBN ondersteunt de door de NAM en het Centrum voor Veilig Wonen ingeslagen weg om naast reparatie van schades en versterking van huizen in te zetten op het ontwikkelen van perspectief en leefbaarheid in de regio.”

Er is publieke discussie over het winnen van aardgas in Nederland en er leven zorgen in de samenleving over het klimaat. De overheid streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In de transitie naar meer hernieuwbare energie speelt aardgas de komende jaren een grote rol. EBN onderschrijft de lijn van het in januari verschenen energierapport ‘Transitie naar Duurzaam’. Van Hoogstraten: “De stip op de horizon is ook voor EBN een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Om dit te kunnen bereiken, is winning van aardgas in de komende jaren nog nodig. Ik ben ervan overtuigd dat EBN een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Het is hiervoor essentieel om de rol van gas(winning) in de energietransitie te onderkennen.”

Nu de winning in Groningen verder is teruggeschroefd wordt het belang van de kleine velden steeds groter. Het aandeel van gas uit kleine velden ligt nu op 45 procent (2014: 36 procent). De toegevoegde waarde van EBN is dat we op basis van onze diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond energiebedrijven kunnen stimuleren samen met ons het ondergrondse potentieel op veilige en verantwoorde manier tot ontwikkeling te brengen.