Green Deal Ultradiepe Geothermie

In de Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG) werken verschillende partijen samen om de kennis over ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken. Ontdek wat de Green Deal inhoudt, wie er meedoen en waar we nu staan.

Duurzame plannen uitvoeren met Green Deals

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel.

Green Deal UDG

Op 19 juni 2017 ondertekenden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven de Green Deal UDG. Het doel is om gezamenlijk antwoord te geven op de vraag of en zo ja waar en hoe veilige ontwikkeling van ultradiepe geothermie mogelijk is. Ook onderzoeken de partijen of dit een substantiële toekomstige bijdrage kan leveren aan de duurzame warmtevoorziening voor met name lichte industrie.

Exploratie-werkprogramma

De Green Deal UDG bestaat uit een gezamenlijk Exploratie-werkprogramma (EWP). Binnen dit programma verzamelen de partijen nieuwe seismische data en herbewerken ze lokale bestaande seismische data. Het doel is om begin 2022 de realisatie van één of meer pilotprojecten met ultradiepe geothermie mogelijk te maken. Idealiter zijn deze projecten verdeeld over de drie geïdentificeerde geologische regio’s. Verder zullen er 12 ondersteunende onderzoeken worden uitgevoerd.

Studies binnen SCAN

Sinds eind 2018 voeren TNO en andere experts binnen het SCAN Dinantien onderzoeksprogramma 12 studies uit voor het UDG Exploratie-werkprogramma (EWP). De studies in deze eerste fase van het EWP zijn veelal op landelijk niveau en generiek (niet project-specifiek). In de volgende fases van het EWP kunnen de UDG-consortia deze studies gebruiken voor studies en modelleringen op regionale en lokale schaal. Ook doet EBN binnen het SCAN-programma aanvullend seismisch onderzoek ter ondersteuning van UDG-projecten.

Bekijk de rolverdeling binnen de Green Deal UDG.