Home Feiten en cijfers Kennisbank CO2-opslag Transport en Opslag van CO2 in Nederland (2018)

Transport en Opslag van CO2 in Nederland (2018)

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben EBN en Gasunie in 2017 een verkennende studie uitgevoerd naar transport en opslag van CO2 in Nederland. Het rapport is op 10 juli 2018 door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer.

De studie richt zich op portfolioniveau op de technische aspecten van CO2-transport en -opslag. Aan de hand van een drietal voorbeeldscenario’s die uitgaan van offshore opslag zijn de benodigde opslagcapaciteiten en bijbehorende transportmaatregelen getest om meer inzicht te verkrijgen in capaciteit, timing en kosten.