Stappenplan WARM

Het stappenplan maakt onderdeel uit van de studie WARM. Het stappenplan is een handvat bij het voorbereiden van een afgewogen besluit over aardwarmte als duurzame warmtebron. Het geeft een overzicht van de wettelijke kaders, relevante partijen, hoe ingeschat kan worden of aardwarmte technisch en financieel mogelijk kan zijn, risico’s en de vervolgstappen om aardwarmte te gaan ontwikkelen. Download het stappenplan via de download-knop.

Meer over de studie WARM