Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Potentiestudie provincie Utrecht

Potentiestudie provincie Utrecht

Deze potentiestudie is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht op basis van de nieuw vergaarde seismische gegevens die het SCAN programma in deze regio verzamelde. Het doel van deze studie is om tot een beter overzicht te komen uit welke aardlaag er in potentie welke hoeveelheid MW aan warmte gehaald kan worden. Deze informatie kan door gemeenten gebruikt worden in hun Transitie Visie Warmte.

De studie bekijkt enkel de potentie van de aardlaag het Rotliegend, omdat op basis van de huidige gegevens het Rotliegend het meest voor de hand liggende geothermie reservoir is in de provincie Utrecht. De studie onderstreept ook het belang van een onderzoeksboring in deze regio om ook andere potentiële geothermie reservoirs onderzoeken, waar nu te weinig gegevens over zijn: zoals het Main Buntsandstein (Trias) en een mogelijke Vlieland zandsteen.

De studie levert een vermogenskaart met potentiele vermogens voor het Rotliegend reservoir. De kaart laat zien dat er geothermisch potentieel is in de provincie, vooral aan de noordkant. Er zijn echter ook gebieden waar, op basis van de huidige gegevens, geothermie uit het Rotliegend reservoir geen aantrekkelijke warmtebron lijkt. Dit kan in de toekomst veranderen als er nieuwe technieken beschikbaar komen. De nieuwe vermogenskaart is een grote verbetering t.o.v. de Rotliegend vermogenskaart in ThermoGIS die een negatief beeld laat zien. Er is meer detaillering en de gebieden met betere en mindere kansen voor geothermie in de provincie zijn inzichtelijk gemaakt.