OPI-rapport 2021

In het OPI-rapport 2021 geven we een overzicht van ons aandeel in de prestaties van de gehele olie- en gasindustrie in Nederland, zowel op land als op zee. Aan de hand van de zes duurzaamheidsthema’s: Economisch verantwoord ondernemen, Milieu, Veiligheid, Betrokkenheid, Integriteit en Personeelsbeleid rapporteren we in dit OPI-rapport met een focus op de operationele prestatie-indicatoren.

Nederlandse operators voegen hun milieu- en energieprestaties toe in het zogenaamde elektronisch MilieuJaarVerslag (eMJV). Deze data vormen de basis voor de prestaties zoals we die in dit rapport beschrijven.