Home Feiten en cijfers Kennisbank Energieopslag Ondergrondse Opslag in Nederland: Technische Verkenning (2018) – opvis 1.0

Ondergrondse Opslag in Nederland: Technische Verkenning (2018) – opvis 1.0

In opdracht van het Ministerie van EZK hebben EBN en TNO een verkennende studie uitgevoerd naar vormen van ondergrondse opslag die een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie. De studie kan gebruikt worden voor de energietransitie en bij de invulling van de Regionale Energie Strategieën die voortkomen uit het Klimaatakkoord. Met de toename van duurzame (CO2-vrije) en meer variërende energiebronnen zoals zon en wind, komen ook nieuwe vormen van opslag in beeld. Het rapport beschrijft de potentie van de verschillende ondergrondse opslagvormen zoals lege gasvelden, aquifers en zoutcavernes. Verder komt de potentiele opslagbehoefte van verschillende energievormen aan bod. Dit betreft (groen) gas, waterstof, warmte en ook het bijproduct CO2.

Addendum op Ondergrondse Opslag in Nederland – Technische Verkenning (2018).
Dit addendum (zie link onder publicatie) is geschreven naar aanleiding van een aantal gestelde vragen voor aanvullende inzichten over de verkregen resultaten en verwijst hiervoor naar het rapport waar nodig. Het manuscript bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: De kwantificering van het verschil tussen de huidige gasopslagbehoefte en die in 2050
  • Deel 2: Sortering productie- en injectiecapaciteiten (Load Duration Curves)