Home Feiten en cijfers Kennisbank Energieopslag Ondergrondse energieopslag noodzakelijk voor toekomstig energiesysteem – opvis 2.0

Ondergrondse energieopslag noodzakelijk voor toekomstig energiesysteem – opvis 2.0

In het toekomstige energiesysteem zullen zon en wind een steeds grotere rol gaan spelen. Het energiesysteem zal daarom niet alleen te maken krijgen met een variabele vraag, maar ook een variabel aanbod. Om de leveringszekerheid te garanderen, is naast flexibiliteit op de korte termijn ook ondergrondse energieopslag essentieel.

In dit whitepaper laten EBN en TNO de bevindingen zien van hun studie over de ontwikkeling van de vraag naar grootschalige ondergrondse energieopslag, gebaseerd op verschillende energiescenario’s. Het laat zien welke opslagtechnologieën belangrijk worden, hoeveel opslag er nodig zal zijn en hoe dat geaccommodeerd kan worden in de ondergrond. Daarnaast is om de leveringszekerheid en flexibiliteit van ons energiesysteem ook na 2030 te kunnen garanderen snelle actie en regie gewenst voor een aantal zaken, die worden toegelicht in de whitepaper.

Dit whitepaper is gebaseerd op bevindingen naar aanleiding van een gezamenlijke studie in opdracht van het Ministerie van EZK. De details zijn terug te vinden in het rapport ‘Ondergrondse energieopslag in Nederland 2030 – 2050 – Technische evaluatie van vraag en aanbod’. Dit rapport kan gelezen worden als het vervolg op ‘Ondergrondse Opslag in Nederland: Technische Verkenning (2018)’.