Home Feiten en cijfers Kennisbank Energieopslag Ondergrondse energieopslag in Nederland 2030 – 2050: Technische evaluatie van vraag en aanbod

Ondergrondse energieopslag in Nederland 2030 – 2050: Technische evaluatie van vraag en aanbod

In opdracht van het Ministerie van EZK hebben EBN en TNO een studie uitgevoerd naar hoe de mogelijke ontwikkelingen van het energiesysteem zich vertalen naar de vraag naar ondergrondse energieopslag. In het rapport ‘Ondergrondse energieopslag in Nederland 2030 – 2050: Technische evaluatie van vraag en aanbod’ beschrijven EBN en TNO de ontwikkeling van de vraag naar grootschalige ondergrondse energieopslag, volgens verschillende energiescenario’s. Daarnaast gaan zij in op de wijze waarop deze vraag kan worden geaccommodeerd: wat is er in de verschillende scenario’s voor nodig om de benodigde opslagcapaciteit te realiseren?

De bevindingen van EBN en TNO zijn goed samengevat in de gezamenlijk gepubliceerde whitepaper ‘Ondergrondse energieopslag noodzakelijk voor toekomstig energiesysteem’.

Dit rapport kan gelezen worden als het vervolg op Ondergrondse Opslag in Nederland: Technische Verkenning (2018).