Jaarverslag 2020

Bekijk hier het jaarverslag 2020: ‘Morgen verbinden met vandaag’.

Energie Beheer Nederland (EBN) kende in 2020 een jaar met twee gezichten. Enerzijds boekte EBN resultaten met het verduurzamen van de gaswaardeketen en zette stappen in de ontwikkeling van projecten voor aardwarmte en CO-2opslag. Daarmee leveren we een substantiële bijdrage aan het versnellen van de energietransitie. Anderzijds had ook EBN last van de slechte marktomstandigheden voor gaswinning  en kwam vorig jaar uit op een negatief financieel resultaat van 364 miljoen.

Download het jaarverslag 2020

Download de managementsamenvatting van het jaarverslag 2020