Jaarverslag 2019

EBN heeft haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd onder het thema:

‘In dialoog’. Financieel was 2019 voor EBN een minder goed jaar dan 2018. De omzet daalde over 2019 met 17% naar EUR 2,2 miljard, vergeleken met EUR 2,7 miljard eind 2018. De daling werd vooral veroorzaakt door een lager gerealiseerde afzet (- EUR 0,3 miljard) en lagere gerealiseerde prijzen (- EUR 0,1 miljard) voor gas. Het nettoresultaat kwam uit op EUR 256 miljoen. De totale afdracht aan de Nederlandse Staat, inclusief heffingen en belasting, bedroeg EUR 0,3 miljard (2018: 1,0 miljard).

Download het jaarverslag 2019

Download de managementsamenvatting van het jaarverslag 2019

Bekijk het jaaroverzicht 2019.